ข่าวกิจกรรม

คุณจาง ควายทอง ประธานบริษัท ควายทอง จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท

16-01-13

คุณจาง ควายทอง ประธานบริษัท ควายทอง จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถเกี่ยวข้าวนวดข้าวควายทอง (รุ่นฉลู 70) ขนาด 70 แรงม้า เพื่อพระราชทานไปใช้ในกิจการของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี.